Otwarte konkursy ofert

Logowanie

Szanowni Państwo, witamy w systemie składania ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Niniejszy formularz powstał na podstawie rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Prosimy o zapoznanie się z Instrukcją posługiwania się formularzem on-line

Aby korzystać z systemu proszę zalogować się z formularza po prawej stronie. Jeżeli nie posiadają Państwo konta założonego w naszym systemie, proszę zarejestrować się.